paul-voor-pand2

mr P. (Paul) Bollema

Beëdigd als advocaat: 1996, vanaf 1995 werkzaam in de advocatuur.
Opleiding: Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen,
Rechtsgebieden: algemeen civiel recht, personen- en familierecht, strafrecht, verbintenissenrecht (o.a. huurrecht en arbeidsrecht), ondernemingsrecht, bouwrecht, consumentenrecht en incasso’s,
Talen: Nederlands, Fries, Duits, Engels.

Mr Bollema is vanaf 1995 werkzaam in de advocatuur en daarmee een ervaren advocaat met ruime ervaring op verschillende rechtsgebieden. Zo kunt u bij hem terecht voor o.a.

 • familierecht: echtscheidingen, echtscheidingsbemiddeling, alimentatie-, omgang en gezagskwesties
 • arbeidsrecht, ontslag en loonvorderingen
 • huurrecht zowel van woonruimte als bedrijfsruimten
 • strafrecht met name hennepfraudezaken, schadevorderingen van energieleveranciers
 • ondernemingsrecht zoals advisering over rechtsvormen, beëindiging van een vennootschap onder firma/ vof, maatschap, aandeelhoudersovereenkomsten, algemene voorwaarden
 • burenrecht: geschillen over erfafscheidingen, geluidsoverlast
 • geschillen over verzekeringen
 • consumenten koopovereenkomsten
 • incasso’s
 • bouwrecht: geschillen voor of tegen aannemers

Staat uw onderwerp er niet  bij? Vraag of mr Bollema u kan helpen, zo niet, dan kent hij wel een collega advocaat die u kan bijstaan. Direct contact met mr Bollema? U kunt hem mailen of bel: +31 (0)6 – 1530 71 82

datum: 20130522
red: 
plaats:leeuwarden
ond: 
bijschrift: advocatenbureau de casseres
© FD / Frans Andringa 2013

mr J. (Tineke) Kuipers-Mellema

Beëdigd: 2003
Opleiding: Privaat- en bedrijfsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen. De specialisatieopleiding personen- en familierecht alsmede de basis en specialisatieopleiding scheidingsbemiddelaar bij de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators.
Rechtsgebieden: personen- en familierecht, mediation.
Talen: Nederlands, Fries, Engels

Na aanvankelijk in de zorg en het bedrijfsleven te hebben gewerkt, is mr Kuipers-Mellema in 2003 als advocaat gaan werken.  Sinds 2009 is zij gecertificeerd lid van de vFAS en sinds 2014 is zij gecertificeerd lid van de Mediators Federatie Nederland. Mr Kuipers-Mellema behandelt zaken op het gebied van het familierecht en zij is scheidingsbemiddelaar. Bij haar kunt u onder andere terecht voor:

 • familiemediation
 • echtscheiding
 • beëindiging geregistreerd partnerschap
 • beëindiging samenleving
 • ontbinding huwelijksgoederengemeenschap
 • afwikkelen huwelijkse voorwaarden
 • gezagskwesties / vervangende toestemming in gezagskwesties
 • kinder- en partneralimentatie
 • omgangsregeling,  informatie- en consultatieplicht
 • ouderschapsplan
 • voogdij, adoptie,
 • (vernietiging) erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing

Direct contact met mr Kuipers-Mellema? U kunt haar mailen of bellen: +31 (0)6 – 2120 81 42

datum: 20130522
red: 
plaats:leeuwarden
ond: 
bijschrift: advocatenbureau de casseres
© FD / Frans Andringa 2013

mr drs P. (Petra) Rijnsburger

Beëdigd als advocaat: 2006, sinds 2005 werkzaam in de advocatuur, daarnaast sinds 1992 werkzaam als arbeidsdeskundige.
Opleiding: Nederlands recht (2005), Nederlandse taal en letterkunde (1990), Algemene Letterenstudie (1988) alle aan de Rijksuniversiteit Groningen,
Rechtsgebieden: sociale zekerheidsrecht (WIA, WAO, WW, Wajong, Ziektewet, Participatiewet, re-integratie, arbeidsrecht (met specialisatie re-integratie, arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding, passend werk), personen- en familierecht en BOPZ (rechtsbijstand aan psychiatrisch patiënten).
Talen: Nederlands, Engels.

Mr Rijnsburger heeft 10 jaar als arbeidsdeskundige gewerkt bij het UWV. Sinds meer dan 10 jaar adviseert zij als zelfstandige werkgevers en werknemers over verzuimbegeleiding. Zij weet alles over sociale zekerheid en de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter (alle aspecten van verzuim en re-integratie). Zij is deskundig op het gebied van oudere regelingen in de sociale zekerheid en de complexe materie van samenloop van uitkeringen.

U kunt bij mr Rijnsburger terecht met vragen en problemen op het gebied van:

 • sociale zekerheidsrecht en sociale voorzieningen: arbeidsongeschiktheid 
 • familierecht: echtscheidingen, alimentatie, omgang, gezagskwesties, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing en problemen met gezinsvoogdij-instellingen,
 • arbeidsrecht: ziekte, re-integratie, verzuimbegeleiding, ontslag, loonvorderingen

Direct contact met mr Rijnsburger?  U kunt haar mailen of bellen: 06- 1564 13 95

Call Now Button