advocaten

paul-voor-pand2

mr P. (Paul) Bollema

Beëdigd als advocaat: 1996, vanaf 1995 werkzaam in de advocatuur.
Opleiding: Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen,
Rechtsgebieden: algemeen civiel recht, personen- en familierecht, strafrecht, verbintenissenrecht (o.a. huurrecht en arbeidsrecht), ondernemingsrecht, bouwrecht, consumentenrecht en incasso’s,
Talen: Nederlands, Fries, Duits, Engels.

Mr Bollema is vanaf 1995 werkzaam in de advocatuur en daarmee een ervaren advocaat met ruime ervaring op verschillende rechtsgebieden. Zo kunt u bij hem terecht voor o.a.

 • familierecht: echtscheidingen, echtscheidingsbemiddeling, alimentatie-, omgang en gezagskwesties
 • arbeidsrecht, ontslag en loonvorderingen
 • huurrecht zowel van woonruimte als bedrijfsruimten
 • strafrecht met name hennepkwekerijen
 • ondernemingsrecht zoals advisering over rechtsvormen, beëindiging van een vennootschap onder firma/ vof, maatschap, aandeelhoudersovereenkomsten, algemene voorwaarden
 • burenrecht: geschillen over erfafscheidingen, geluidsoverlast
 • geschillen over verzekeringen
 • consumenten koopovereenkomsten
 • incasso's
 • bouwrecht: geschillen voor of tegen aannemers

Staat uw onderwerp er niet  bij? Vraag of mr Bollema u kan helpen, zo niet, dan kent hij wel een collega advocaat die u kan bijstaan. Direct contact met mr Bollema? U kunt hem mailen of bel: +31 (0)6 - 1530 71 82

datum: 20130522
red: 
plaats:leeuwarden
ond: 
bijschrift: advocatenbureau de casseres
© FD / Frans Andringa 2013

mr drs P. (Petra) Rijnsburger

Beëdigd als advocaat: 2006, sinds 2005 werkzaam in de advocatuur, daarnaast sinds 1992 werkzaam als arbeidsdeskundige.
Opleiding: Nederlands recht (2005), Nederlandse taal en letterkunde (1990), Algemene Letterenstudie (1988) alle aan de Rijksuniversiteit Groningen,
Rechtsgebieden: sociaal zekerheidsrecht (WIA, WAO, WW, Wajong, Ziektewet, Participatiewet, re-integratie, arbeidsrecht (met specialisatie re-integratie, arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding, passend werk), personen- en familierecht en BOPZ (rechtshulp aan psychiatrisch patiënten).
Talen: Nederlands, Engels.

Mr Rijnsburger heeft 10 jaar als arbeidsdeskundige gewerkt bij het UWV. Sinds meer dan 10 jaar adviseert zij als zelfstandige werkgevers en werknemers over verzuimbegeleiding. Zij weet alles over sociale zekerheid en de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter (alle aspecten van verzuim en re-integratie). Zij is deskundig op het gebied van oudere regelingen in de sociale zekerheid en de complexe materie van samenloop van uitkeringen.

U kunt bij mr Rijnsburger terecht met vragen en problemen op het gebied van:

 • sociale zekerheidsrecht en sociale voorzieningen: arbeidsongeschiktheid 
 • familierecht: echtscheidingen, alimentatie, omgang, gezagskwesties, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing en problemen met gezinsvoogdij-instellingen,
 • arbeidsrecht: ziekte, re-integratie, verzuimbegeleiding, ontslag, loonvorderingen

Direct contact met mr Rijnsburger?  U kunt haar mailen of bellen: 06- 1564 13 95