Meteen naar de inhoud

Mediation

Mediation

Mediation is een bijzonder goed alternatief voor echtgenoten en ex partners die in goed overleg met elkaar en onder begeleiding van een bemiddelaar samen de gevolgen van hun scheiding willen regelen; zowel voor wat betreft de te maken afspraken over de minderjarige kinderen als ook met betrekking tot de financiële afwikkeling van de scheiding. Bemiddeling verdient in de meeste situaties de voorkeur boven een eenzijdige gang naar de rechtbank als partners willen scheiden.  Er is bij mediation aandacht voor het zo goed mogelijk behouden van de verstandhouding tussen de ex partners; zeker ook waar het de voortdurende relatie als ouders van (minderjarige) kinderen betreft.

Enkele voordelen van begeleiding door een advocaat  tevens scheidingsmediator zijn:

  • u en uw partner nemen zelf beslissingen, ook over uw beider minderjarige kinderen. Bij een eenzijdig verzoek neemt de rechter voor u de beslissingen die genomen moeten worden;
  • de mediator heeft juridische kennis en kan adviseren op het gebied van alimentatie en  ook het huwelijksgoederenrecht;
  • de scheiding wordt veel sneller gerealiseerd dan wanneer er geprocedeerd wordt;
  • u hoeft niet naar de rechtbank;
  • geen vechtscheiding maar een overlegscheiding;
  • het uiteindelijke resultaat is voor beide partijen beter te accepteren dan wanneer een rechter beslissingen moet nemen;
  • ontvlechting van de relatie als partners maar bestendigen van de relatie als ouders van de kinderen;
  • mediation is financieel een stuk voordeliger dan een eenzijdige echtscheidingsprocedure.   

 

Voorwaarde voor mediation is dat partijen willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid zijn om aan een oplossing te werken. Er moet bereidheid zijn om met elkaar in overleg te gaan, naar elkaar te luisteren en compromissen te sluiten.

Van de mediator mag u verwachten dat zij onpartijdig is, juridische kennis heeft over de gevolgen van de scheiding, de partijafspraken vastlegt in een overeenkomst en deze door de rechtbank laat bekrachtigen en ook dat de mediator voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de organisaties waarbij hij of zij is aangesloten (vFAS en/of MFN, waarbij een vFAS-mediator ook lid is van de Orde van Advocaten en zowel een vFAS als MFN-mediator kan zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand). Deze vereisten houden onder andere in dat zij moet voldoen aan jaarlijkse bijscholing om kennis en vaardigheden op peil te houden.

Call Now Button