Meteen naar de inhoud

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden door onze advocaten nauwgezet gevolgd zodat wij u adequaat kunnen adviseren over eventuele kansen en/of risico’s. Ons kantoor staat zowel werkgevers als werknemers bij in complexe en minder complexe kwesties. Indien u geconfronteerd wordt met een einde van een dienstverband of voornemens bent een medewerker een beëindigingsovereenkomst voor te leggen, kan dit grote gevolgen voor u en/of uw werknemer hebben. Het is dan aan te raden u te laten bijstaan en adviseren door een van onze advocaten. Krijgt u een beëindigingsovereenkomst aangeboden? Deze kan deze voor een vast bedrag door ons juridisch inhoudelijk worden beoordeeld.

Ontslag of ontbinding arbeidsovereenkomst

Direct contact met een advocaat is zeker ook van belang indien u als werkgever via UWV een ontslagvergunning of via de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst wenst aan te vragen of als je als werknemer met een dergelijke aanvraag van je werkgever wordt geconfronteerd.

Als u van uw werkgever ontslag op staande voet krijgt, is het zaak zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Het is daarom verstandig direct na het gegeven ontslag contact te zoeken met een advocaat, liefst nog voordat u contact opneemt met een uitkeringsinstantie. Onze advocaten staan onmiddellijk voor u klaar om u in een dergelijk geval te adviseren.

Bronnen van het arbeidsrecht

De belangrijkste bron voor het arbeidsrecht is het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is ook de jurisprudentie /  uitspraken van rechters op het gebied van arbeidsrecht belangrijk. Buiten het Burgerlijk Wetboek zijn van belang de zogenaamde aanbevelingen van de kantonrechters en de Arbeidsomstandighedenwet 1998 voor het vaststellen van rechten en plichten.

Vraagstukken in het arbeidsovereenkomstenrecht:

 • aansprakelijkheid van de werkgever voor ongevallen en beroepsziekten
 • reorganisaties en collectief ontslagrecht
 • afvloeiingsregelingen
 • uitleen- en uitzendverhoudingen
 • collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's)
 • advisering omtrent management-, freelance- en arbeidsovereenkomsten
 • sociaal zekerheidsrecht
 • advisering bij toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden
 • advisering omtrent de positie van de statutair directeur.

Contact?

Voor contact met ons klikt u hier

Contact

Stel vrijblijvend uw vraag:

   

  hand-65688__480

  Opzeggen tijdens ziekte? Het ontslagverbod gaat niet altijd op!

  Gedurende de eerste twee ziektejaren van een werknemer, geniet de werknemer ontslagbescherming en mag een werkgever de arbeidsovereenkomst op grond van het arbeidsrecht niet opzeggen. Daarbij gaat het om een verbod een werknemener niet  wegens diens ziekte te ontslaan. Er bestaan dus uitzonderingen op dit ontslagverbod tijdens ziekte. Indien er sprake is van een zogenaamde gewichtige reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, en deze reden geen verband houdt met iemands ziekte, zal een kantonrechter wel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunnen overgaan of het UWV een ontslagvergunning kunnen afgeven. Zo kan ontslag wegens een reorganisatie of het niet meewerken aan re-integratieverplichtingen wel mogelijk zijn, ook als een werknemer ziek is. 

  In beide situaties vormt het feit dat de betreffende werknemer ziek is, geen belemmering zo lang er aantoonbaar sprake is van een gewichtige reden die geen verband houdt met de ziekte van de werknemer.

  Weet in uw geval wat wel of niet mogelijk is en raadpleeg tijdig een van onze arbeidsrechtspecialisten.

  Ontslag wegens ziekte

  Ontslag wegens ziekte is soms toch mogelijk, maar  blijft een uitzondering op de regel. Soms kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd vanwege een oorzaak die direct verband houdt met de ziekte van de werknemer. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een werknemer regelmatig ziek is en bijvoorbeeld door de werkgever wordt aangetoond dat het ziekteverzuim van een werknemer zulke ingrijpende gevolgen voor het productie- en bedrijfsprocessen heeft dat, mede gelet op alle andere overige omstandigheden van het geval zoals de frequentie en de duur van het ziekteverzuim, de oorzaak ervan en het uitzicht op genezing, dat de arbeidsovereenkomst op grond van het arbeidsrecht moet eindigen. De rechter zal de situatie waarbij de werkgever door de ziekte van de werknemer in financiële problemen raakt, laten meewegen in zijn oordeel of de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

  Transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst

  De regels rondom ontslagvergoedingen zijn in 2015 aanzienlijk veranderd. Tot 1 juli 2015 gold de bekende kantonrechtersformule. Daarvoor is per 1 juli 2015 de zogenoemde transitievergoeding in de plaats gekomen.  Als werknemer en als werkgever is het handig om te weten in welke gevallen een werknemer aanspraak kan maken op zo’n transitievergoeding.

  Vanaf 1 juli 2015 hadden werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer recht op een transitievergoeding in geval van een onvrijwillige beëindiging of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Per 1 januari 2020 is deze regel veranderd: ongeacht de lengte van het dienstverband bestaat dan recht op een transitievergoeding.

  Weten wanneer er recht bestaat op een transitievergoeding?

  Advocaat nodig of een juridisch advies?

  Mocht u een vraag hebben over uw arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslag op staande voet of reïntegratie bij ziekte, vraag dan geheel vrijblijvend advies aan een van onze arbeidsrechtadvocaten, of kom langs op ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag vanaf 13:00 uur of mail ons.

  Call Now Button