rechtsgebieden

Rechtsgebieden

Om het recht wat begrijpelijker te maken wordt er door juristen een onderverdeling gemaakt in rechtsgebieden, categorieën van recht die gaan over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld bij huurrecht kan men denken aan allerlei onderwerpen die met huren te maken hebben. Dat kan gaan over onderhoud (wie moet dat doen, huurder of verhuurder?), kan de huurprijs zomaar worden aangepast, hoe lang duurt de huurovereenkomst, etc. etc. Bij het rechtsgebied arbeidsrecht kan men denken aan ontslag, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, loonvorderingen en geschillen over arbeidsvoorwaarden enzovoorts.

Rechtsgebieden kunnen dus heel erg veel verschillende onderwerpen gaan en veel omvattend zijn. Juristen of advocaten richten zich vaak op 1 of meerdere rechtsgebieden.

Arbeidsrecht

Bij BK&R advocaten mediation kunt u voor arbeidsrecht terecht voor vragen over bijvoorbeeld

 • ontslag/ ontslag op staande voet, ontslagvergunning,
 • ontbinding arbeidsovereenkomst via kantonrechter
 • opzegging arbeidsovereenkomst bij ziekte
 • transitievergoeding
 • beëindigingsovereenkomst
 • loonvordering

Bouwrecht

Ook voor bouwrecht kunt u bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld

 • geschil over uitvoering aanneemovereenkomst,
 • discussie over meer- / minderwerk
 • aansprakelijkheid aannemer
 • waarschuwingsplicht aannemer
 • opschorting betaling aan of door aannemer
 • Burenrecht

  Buren kunnen veel overlast of hinder ondervinden van elkaar; maar ook over andere onderwerpen kunnen veel discussie's ontstaan:

 • bomen, struiken langs erfgrens
 • erfafscheiding, plaatsing en onderhoud
 • aanbouw, verbouw woning e.d.
 • geluidshinder, stankoverlast (houtkachels!)
 • mandeligheid (gemeenschappelijke muur)
 • erfdienstbaarheid, recht van overpad e.d.
 • Familierecht

  Net als alle rechtsgebieden, is het familierecht ook zeer divers. Vaak denkt men alleen aan echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt, maar er zijn veel meer onderwerpen die tot het personen en familierecht behoren.

  Onderwerpen binnen het persoen- en familierecht zijn bijvoorbeeld:

  • afstamming, geboorte
  • adoptie
  • erkenning, gezag
  • ondertoezichtstelling
  • nalatenschapppen, erfenissen
  • bewindvoeringen, curatele
  • levensonderhoud echtgenoten, ouders/kinderen
  • huwelijksvermogensrecht

  Huurrecht

  Het huurrecht ziet niet alleen op woningen en bedrijfspanden maar in beginsel ook op de verhuur van andere zaken zoals bijvoorbeeld auto's, boten, kopieermachines, etcetera.

  Onderwerpen waar je mee te maken kunt krijgen bij huur zijn

  • huurprijswijzigingen
  • onderhoud: huurder of verhuurder?
  • duur huurovereenkomst
  • gronden voor opzegging?
  • bij woningen: ontruiming
  • servicekosten
  • herstel gebreken

  Ondernemingsrecht

  Ondernemingsrecht gaat o.a. over rechtspersonen , zoals de BV, de NV, de vennootschap onder firma, de maatschap, e.d. Daarbij gelden voor de BV en NV aparte regels, het rechtspersonenrecht.

  Waar kan men zoal aan denken bij ondernemingsrecht

  • keuze voor vorm rechtspersoon
  • geschillen vennoten onderling
  • aansprakelijkheid vennoten naar buiten
  • fiscale consequenties keuze rechtspersoon
  • toe- en uittreding tot een rechtspersoon
  • zeggenschap binnen een rechtspersoon