Meteen naar de inhoud

Rechtsgebieden

De advocaten van BK&R hebben jarenlange ervaring in het adviseren van en procederen voor bedrijven en particulieren op diverse rechtsgebieden, zowel tegen scherpe uurtarieven als pro-deo. Een klein advocatenkantoor in Leeuwarden met korte lijnen en een persoonlijke betrokkenheid bij de cliënt en diens zaak. Wij streven naar de beste en meest praktische oplossing  voor de cliënt.

Arbeidsrecht

Bij BK&R advocaten mediation kunt u voor arbeidsrecht terecht voor vragen over bijvoorbeeld

 • ontslag/ ontslag op staande voet, ontslagvergunning,
 • ontbinding arbeidsovereenkomst via kantonrechter
 • opzegging arbeidsovereenkomst bij ziekte
 • transitievergoeding
 • beëindigingsovereenkomst
 • loonvordering

Bouwrecht

Ook voor bouwrecht kunt u bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld

 • geschil over uitvoering aanneemovereenkomst,
 • discussie over meer- / minderwerk
 • aansprakelijkheid aannemer
 • waarschuwingsplicht aannemer
 • opschorting betaling aan of door aannemer
 • Burenrecht

  Buren kunnen veel overlast of hinder ondervinden van elkaar; maar ook over andere onderwerpen kunnen veel discussie's ontstaan:

 • bomen, struiken langs erfgrens
 • erfafscheiding, plaatsing en onderhoud
 • aanbouw, verbouw woning e.d.
 • geluidshinder, stankoverlast (houtkachels!)
 • mandeligheid (gemeenschappelijke muur)
 • erfdienstbaarheid, recht van overpad e.d.
 • Familierecht

  Net als alle rechtsgebieden, is het familierecht ook zeer divers. Vaak denkt men alleen aan echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt, maar er zijn veel meer onderwerpen die tot het personen en familierecht behoren.

  Onderwerpen binnen het persoen- en familierecht zijn bijvoorbeeld:

  • afstamming, geboorte
  • adoptie
  • erkenning, gezag
  • ondertoezichtstelling
  • nalatenschapppen, erfenissen
  • bewindvoeringen, curatele
  • levensonderhoud echtgenoten, ouders/kinderen
  • huwelijksvermogensrecht

  Huurrecht

  Het huurrecht ziet niet alleen op woningen en bedrijfspanden maar in beginsel ook op de verhuur van andere zaken zoals bijvoorbeeld auto's, boten, kopieermachines, etcetera.

  Onderwerpen waar je mee te maken kunt krijgen bij huur zijn

  • huurprijswijzigingen
  • onderhoud: huurder of verhuurder?
  • renovatie en verhuiskostenvergoeding
  • duur huurovereenkomst
  • gronden voor opzegging?
  • bij woningen: ontruiming bij huurachterstand of overlast
  • servicekosten
  • herstel gebreken

  Ondernemingsrecht

  Ondernemingsrecht gaat o.a. over rechtspersonen , zoals de BV, de NV, de vennootschap onder firma, de maatschap, e.d. Daarbij gelden voor de BV en NV aparte regels, het rechtspersonenrecht.

  Waar kan men zoal aan denken bij ondernemingsrecht

  • keuze voor vorm rechtspersoon
  • geschillen vennoten onderling
  • aansprakelijkheid vennoten naar buiten
  • fiscale consequenties keuze rechtspersoon
  • toe- en uittreding tot een rechtspersoon
  • zeggenschap binnen een rechtspersoon
  Call Now Button