Meteen naar de inhoud

Strafbeschikking en TOM-zitting

Voor de meest voorkomende strafbare feiten kan de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) u een straf opleggen zonder dat een rechter over een kwestie hoeft te oordelen. Het opleggen van een straf door het Openbaar Ministerie heet een strafbeschikking. Het opleggen van een gevangenisstraf blijft vooralsnog een taak van de strafrechter.

Heeft u een strafbeschikking ontvangen, maar bent u het daar niet mee eens? Neem dan onmiddellijk contact op met ons kantoor. Wij bespreken dan graag samen met u de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de strafbeschikking. Dit kan door verzet in te stellen bij het Openbaar Ministerie. Uw zaak wordt dan voorgelegd aan de strafrechter.

Voor welke strafbare feiten kunt u een strafbeschikking opgelegd krijgen?

Een strafbeschikking kan alleen worden opgelegd voor overtredingen en misdrijven waar een maximale gevangenisstraf op staat van zes jaar.

Voorbeelden van overtredingen of misdrijven waarvoor het Openbaar Ministerie een strafbeschikking kan opleggen zijn (o.a.): belediging, mishandeling, (winkel)diefstal, verzet bij aanhouding, verstoring van de openbare orde, rijden onder invloed, bedreiging, stroperij en vernieling.

Welke straffen kan het Openbaar Ministerie opleggen?

Straffen die het Openbaar Ministerie aan een verdachte kan opleggen zijn o.a.:

  • ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van maximaal zes maanden,
  • betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer,
  • een taakstraf voor de duur van maximaal 180 uren,
  • een geldboete,
  • verbeurd verklaren van goederen die in beslag zijn genomen
  • storting bedrag in Schadefonds geweldsmisdrijven

Advocaat mee naar de zitting van het Openbaar Ministerie?

Het is sterk aan te raden u tijdens de zitting van het OM bij te laten staan door een advocaat. Schakel tijdig een advocaat in, zodat hij het proces-verbaal van politie met de aangifte, getuigenverklaringen en dergelijke kan opvragen bij de officier van justitie. Die krijgt u, zonder advocaat, zelf niet.

Uitgangspunt is dat een zitting van het OM vindt achter gesloten deuren plaats heeft.  Alleen u  en uw  advocaat worden doorgaans  toegelaten.

Hoe zit het met een strafbeschikking en strafblad?

Als u zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een of meerdere strafbare feiten, komt dit bijna altijd op uw uittreksel justitiële documentatie te staan, in de volksmond vaak strafblad genoemd.

Vaak vraagt men zich af wat allemaal op het strafblad komt te staan, hoe lang het er op blijft staan en of dit gevolgen kan hebben voor een eventuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een advocaat OM-zitting kan u hier meer over vertellen.

Wat u kunt doen tegen een strafbeschikking

Als iemand het niet eens is met de strafbeschikking van de officier van justitie, kan hij of zij in verzet gaan. Een reden dat men het niet mee eens is, kan zijn dat het strafbare feit niet is gepleegd. Een andere reden kan zijn dat de verdachte de straf die de officier van justitie oplegt te hoog vindt. Krijgt u een strafbeschikking, let dan op dat het verzet moet worden ingediend binnen veertien dagen nadat u van de strafbeschikking op de hoogte bent. Na 14 dagen is de beschikking onherroepelijk.

Wat gebeurt er na het indienen van verzet tegen de strafbeschikking?

Nadat het verzet is ingediend, kan de officier van justitie een zaak aan de strafrechter voorleggen, de strafbeschikking intrekken of wijzigen.

Als de officier van justitie beslist om de zaak aan de strafrechter voor te leggen, ontvangt de verdachte een dagvaarding om op de zitting te verschijnen. Uw zaak wordt dan beoordeeld door de strafrechter. Op deze zitting is de officier van justitie ook aanwezig. Hij/zij zal de strafrechter op de zitting vragen, de zogenaamde strafeis, een straf op te leggen. Vaak zal een strafeis van de officier van justitie en ook de uitspraak van de rechter afwijken van de eerdere strafbeschikking. Laat u op deze zitting bijstaan door een advocaat: deze weet vaak wat wel of niet van belang is bij de beoordeling van de zaak.

Als de officier van justitie besluit om de strafbeschikking in te trekken, eindigt daardoor de strafvervolging. Dit wordt seponeren genoemd.

De officier van justitie kan ook nog besluiten om de strafbeschikking te wijzigen: dan kunt u alsnog akkoord gaan. Als u met de gewijzigde strafbeschikking ook niet akkoord gaat, blijft het verzet van kracht en zal de officier van justitie de zaak aan de strafrechter voorleggen.

Taakstrafzitting OM (TOM-zitting)

De genoemde OM-zitting bestaat ook bekend als TOM-zitting: Taakstrafzitting Openbaar Ministerie.

De verdachte krijgt een uitnodiging van de officier van justitie om op een speciale zitting te verschijnen. Tijdens deze TOM-zitting zal de officier van justitie met de verdachte bespreken waarvan deze wordt verdacht en  een strafvoorstel doen om de zaak af te handelen. Als men met het voorstel akkoord gaat, is daarmee van de zaak afgedaan. De zaak wordt dan niet aan de rechter voorgelegd.

Het is aan te raden wel een strafadvocaat mee te nemen naar deze zitting: een advocaat kan vooraf de stukken van de strafzaak opvragen, zoals het proces-verbaal van politie en dergelijke, en deze met u bespreken.  Dan wordt vaak al snel duidelijk of de officier van justitie een sterke zaak heeft of niet: niet zelden blijkt dat het bewijs bijzonder mager is. Zonder advocaat krijgt u doorgaans geen inzage in die stukken.

In tegenstelling tot bij de strafbeschikking, kunt u niet in verzet gaan als u akkoord gaat met het voorstel van de officier van justitie. Als u niet akkoord gaat met het voorstel, dan legt de officier van justitie de zaak voor aan de strafrechter.

Voor overtredingen en lichte misdrijven

De officier van justitie kan uw zaak op de TOM-zitting alleen afhandelen met betrekking tot overtredingen en misdrijven waar een maximale gevangenisstraf op staat van zes jaar. Dit geldt ook voor de OM-zitting.

Welke straf kan officier van justitie u opleggen?

Tijdens de TOM-zitting zal de officier van justitie een van de volgende straffen voorstellen: geldboete, taakstraf van (maximaal) 120 uur, seponeren (vaak onder bepaalde voorwaarden en met een proeftijd), betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer of een combinatie van deze straffen.

Oproep voor OM-zitting ontvangen? Neem contact met ons op

Het is zeer aan te raden een advocaat mee te nemen naar de TOM-zitting. De officier van justitie zal u adviseren om het strafvoorstel te accepteren, maar dat wil nog niet zeggen of dat ook verstandig is of dat het strafvoorstel redelijk is. Uw advocaat kan bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat er te weinig bewijs is om een straf op te leggen en dat de kans groot is dat de strafrechter u vrij zal spreken. Het is dan ook lang niet altijd aan te raden het voorstel van de officier van justitie te accepteren omdat dit tot een strafblad kan leiden. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Call Now Button