Meteen naar de inhoud

Huurrecht

Huurwoning

Bij het huren van woonruimte zijn er een aantal zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen.  Wie pleegt het onderhoud aan het gehuurde, de huurder of verhuurder? Mag de huurder de betaling van de huur opschorten als de verhuurder onvoldoende onderhoud pleegt? Geeft de huurovereenkomst onvoldoende duidelijkheid, zal men naar de wettelijke regeling van het huurrecht moeten kijken. Omdat een huurder toch in een afhankelijke positie zit, kan het nodig zijn om een advocaat in te schakelen.

Bij een huurovereenkomst rijzen vaak vragen over huurverhoging. Betaal ik niet teveel huur voor mijn huurwoning? Vooral als er sprake is van een oude woning met achterstallig onderhoud. Kan ik de huurprijs laten aanpassen? Vaak zal dat kunnen via een procedure bij de huurcommissie.

Tijdelijke huur

Bij tijdelijke verhuur zorgen onduidelijkheden in de huurovereenkomst vaak voor problemen. Zo moet bij verhuur van studentenkamers duidelijk worden omschreven dat het om verhuur voor de duur van de studie gaat en dat na afloop de kamer ontruimt dient te worden. Staat dat niet in het huurcontract, dan heeft de verhuurder een probleem. Rechtsbijstand is dan nodig.
Verhuurders die hun woning te koop hebben staan en tijdelijk willen verhuren, moeten er om denken dat ze bij de gemeente een vergunning aanvragen om de woning in het kader van de Leegstandswet tijdelijk te mogen verhuren. Vergeet men dat, of is de toegestane duur verstreken, zit men vast aan de huurder…

Huur bedrijfsruimte

De duur van een huurovereenkomst voor middenstandsbedrijfsruimte is wettelijk bepaald op 5 jaar. Dit kan met 5 jaar worden verlengd maar partijen kunnen de overeenkomst ook opzeggen tegen het einde van de 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door dat de huurder doorgaans moet investeren en die investeringen ook terug moet kunnen verdienen.

De verhuurder kan alleen opzeggen als een van de wettelijke opzeggronden zich voordoet:  de rechter  moet bij zo'n opzeggrond in beginsel de vordering tot beëindiging van de huur door de verhuurder toewijzen:

  • de bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt;
  • de verhuurder heeft het gehuurde dringend nodig voor eigen gebruik;
  • beëindiging van de huur op grond van een afweging van belangen;
  • de huurder stemt niet in met een redelijk aanbod tot aangaan van een nieuwe overeenkomst;
  • de verhuurder wenst een op het verhuurde liggende bestemming te verwezenlijken.

Huurpijswijziging bedrijfsruimte

De huurprijs kan in principe in onderling overleg worden vastgesteld. Wijzigen van de overeengekomen huurprijs kan echter niet zomaar.

De huurprijs kan slechts op door de wet bepaalde momenten worden gewijzigd (artikel 7: 303 BW):

  • de huurprijs kan eenmaal worden gewijzigd na afloop van de overeengekomen bepaalde tijd, dus na de eerste verlenging van de huurovereenkomst;
  • als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan telkens na vijf jaar worden gewijzigd als de lopende huurprijs niet overeenkomt met die van vergelijkbare lokale bedrijfsruimte.

Als de huurder en verhuurder het niet eens worden over een wijziging van de huurprijs, kan de kantonrechter een nieuwe huurprijs bepalen. Veelal zal rechtsbijstand nodig zijn. Aangezien de kantonrechter de huurprijs niet zelf kan bepalen, zal veelal een taxatierapport van een makelaar worden gevraagd.

Kantooruimte e.a.

Voor bedrijfsruimten die niet worden aangemerkt als middenstandsbedrijfsruimte, geldt een minder strikt huurregime: de huurder heeft weinig huurbescherming, noch geldt er een minimum huurtermijn noch termijnbescherming. Partijen kunnen een huurtermijn afspreken die zij willen.

In beginsel kan de huurovereenkomst worden opgezegd zonder dat daarvoor bepaalde opzeggingsgronden gelden, maar: de huurder die niet akkoord gaat met een beëindiging van de huur, heeft de mogelijkheid om de rechter te vragen om ontruimingsbescherming. De kantonrechter moet dan een belangenafweging maken wiens belang zwaarder dient te wegen in het concrete geval, die van de huurder bij voortzetting of die van de verhuurder bij ontruiming. Oordeelt hij in het voordeel van de huurder, dan kan de ontruiming maximaal tot 3 jaar worden uitgesteld.

Oud huis

Juridisch advies of een advocaat nodig?

Wilt u iets weten over uw huurovereenkomst, geluidsoverlast, onderhoud van de woning of beëindiging van een huurcontract,  dan kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen.

Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel no. 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Baat het niet, dan schaadt het niet!

Call Now Button