Meteen naar de inhoud

Burenrecht

WETTELIJKE REGELING

Het burenrecht is geregeld in titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De wet geeft voor een aantal onderwerpen een regeling van rechten en plichten van de eigenaren van naburige erven, ofwel buren. De regels zijn van regelend recht: de regels gelden voor zover de buren zelf geen afwijkende afspraken hebben gemaakt. Het burenrecht geldt in beginsel ook voor de gebruikers zoals de huurder van een woning of bedrijfspand. Sommige zaken zijn (nader) geregeld in lokale regelgeving, veelal de algemeen plaatselijke verordening (APV).

Erfafscheidingen kunnen aanleiding zijn voor een burenruzie.

GEREGELDE ONDERWERPEN

In titel 4 van boek 5 BW staan o.a. regels over de afwatering van een perceel/ gebouw, waterlopen (sloten), de beplanting en bomen langs de erfgrens, de vaststelling van de erfgrens, het mogen plaatsen en onderhouden van een erfafscheiding, het plaatsen van vensters tegen de erfafscheiding, balkons of overbouw bij de erfgrens, het zogenaamde ladderrecht en, in titel 5 van boek 4 BW, de mandeligheid. Een belangrijk onderwerp is de regeling over hinder.

HINDER

Eigenaren, huurders en erfpachters van een erf mogen niet (onrechtmatige) hinder veroorzaken. Hinder kan zijn rumoer, trillingen, stank, rook / gassen, het onthouden van licht of lucht. De vraag is altijd: wanneer is overlast onrechtmatig en wanneer niet? Je zult wel enige hinder of overlast moeten tolereren.

Wanneer is geluid geluidsoverlast of neemt een heg of boom te veel licht weg? Lost onderling overleg niets op, zal een rechter moeten beslissen of iets onrechtmatig is: u wordt wellicht gek van het geluid van de windgongen van uw buren maar de rechter vind het misschien wel gezellig klinken. Vaak wordt overlast veroorzaakt door muziek. De veroorzaker ontkent en er ontstaat een welles/ nietes discussie. Dat is vaak een probleem: aantonen dat en in welke (onrechtmatige?) mate de overlast plaats heeft.

DE ERFAFSCHEIDING

Voor het plaatsen van een schutting, heg of muur op de erfgrens, moet de buur daarmee instemmen. Wordt er met instemming een schutting op de erfgrens geplaatst, dan wordt deze gezamenlijk eigendom, ofwel mandelig. Ook bij het vervangen zal men moeten overleggen. De kosten van het plaatsen, vervangen en onderhouden zijn voor rekening van beide eigenaren.

Gaan de buren niet akkoord, mag men op eigen grond een erfafscheiding plaatsen: die mag dan niet hoger dan 2,0 meter zijn, of 1,80 meter als het in een gemeentelijke verordening is geregeld. Nu deze schutting niet gemeenschappelijk is, mag de andere buur daar zonder toestemming van de eigenaar niets aan of meedoen: het voordeel voor de buur is dat de kosten ook alleen voor de eigenaar zijn. Wel mogen de buren dan op hun grond zelf ook een heg plaats voor de schutting.

BOMEN EN STRUIKEN

Veel geschillen tussen buren gaan over bomen of struiken die te hoog worden en/of te dicht bij de erfafscheiding staan. Bomen die hoger worden dan 2,0 meter, mogen in principe niet binnen 2 meter van de erfafscheiding staan en heggen en struiken hoger dan 2,0 meter niet binnen een halve meter van de erfafscheiding. Worden deze normen niet nagekomen, dan kan de benadeelde buur verwijdering vragen. Overhangende takken moet de eigenaar verwijderen: doet die dat niet, dan mag degene die er last van heeft, ze zelf afzagen of knippen.

MANDELIGHEID

Staat een scheidsmuur, hek of heg in de lengterichting op de erfgrens tussen twee percelen of 2 gebouwen, spreekt men van mandeligheid: de scheidsmuur, heg of hek is gemeenschappelijk eigendom ten behoeve van 2 erven of gebouwen. De wet regelt het ontstaan van mandeligheid (op grond van de wet of overeenkomst), hoe het eindigt, het onderhoud van de mandelige zaak en de wijze waarop het gebruikt mag worden, bijv. bouwen tegen een mandelige muur.

Staat u onderwerp, vraag of probleem er niet bij en wilt u weten wat uw rechten of plichten zijn? Neem vrijblijvend contact op. Bel, vul het contactformulier in of mail ons of kom op ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Call Now Button