Meteen naar de inhoud

mr drs Petra Rijnsburger

Waarom Petra Rijnsburger als advocaat?

Mr Rijnsburger heeft 10 jaar als arbeidsdeskundige gewerkt bij het UWV. Sinds meer dan 10 jaar adviseert zij als zelfstandige werkgevers en werknemers over verzuimbegeleiding.

Mr Rijnsburger weet alles over sociale zekerheid en de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter (alle aspecten van verzuim en re-integratie). Zij is deskundig op het gebied van oudere regelingen in de sociale zekerheid en de complexe materie van samenloop van uitkeringen.

Rechtsgebieden: sociaal zekerheidsrecht (WIA, WAO, WW, Wajong, Ziektewet, Participatiewet, re-integratie, arbeidsrecht (met specialisatie re-integratie, arbeidsongeschiktheid, verzuimbegeleiding, passend werk), personen- en familierecht en BOPZ (rechtshulp aan psychiatrisch patiënten).

mr Petra Rijnsburger

Waarvoor mr Rijnsburger?

U kunt bij mr Rijnsburger terecht met vragen en problemen op het gebied van:

  • sociale zekerheidsrecht en sociale voorzieningen: arbeidsongeschiktheid
  • familierecht: echtscheidingen, alimentatie, omgang, gezagskwesties, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing en problemen met gezinsvoogdij-instellingen,
  • arbeidsrecht: ziekte, re-integratie, verzuimbegeleiding, ontslag, loonvorderingen.

CV mr drs P. (Petra) Rijnsburger

Beëdigd als advocaat: 2006, sinds 2005 werkzaam in de advocatuur, daarnaast sinds 1992 werkzaam als arbeidsdeskundige.
Opleiding: Nederlands recht (2005), Nederlandse taal en letterkunde (1990), Algemene Letterenstudie (1988) alle aan de Rijksuniversiteit Groningen,
Talen: Nederlands, Engels.

Direct contact met mr Rijnsburger?  U kunt haar mailen of bellen: 06- 1564 13 95

 

Call Now Button