Meteen naar de inhoud

Aanneemovereenkomst

Als een aannemer een opdracht uitvoert is er sprake van een aanneemovereenkomst. hiervoor zijn een aantal bepalingen opgenomen in het burgerlijk wetboek (BW). Vaak zal een aannemer de zgn. Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) of de oude versie UAV 1989, van toepassing verklaren op een aanneemovereenkomst. In de UAV 2012 wordt o.a.verrekening van meer- en minderwerk, de totstandkoming van de overeenkomst en betalingsschema’s geregeld.

Geschil met aannemer

Vaak ontstaat tijden een bouw of verbouwing een discussie met de aannemer over de uitvoering van het werk, meestal over meer- of minderwerk en de gevolgen voor de aanneemsom. Meestal wordt immers een vaste aanneemsom overeengekomen maar is toch sprake van bijkomende kosten door meerwerk. Wanneer mag de aannemer deze kosten doorberekenen en wanneer niet? In hoeverre moest de opdrachtgever er rekening mee houden dat er extra kosten in rekening konden/ zouden worden gebracht?

Aansprakelijkheid van de aannemer

Een andere discussie is het als de opdrachtgever meent dat de aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan of er anderzins sprake is van een gebrek aan het bouwwerk. Is de oplevering al geweest en komen er alsnog gebreken aan het licht, moet de opdrachtgever snel handelen, maar is ook de aansprakelijkheid beperkt tot niet-zichtbare gebreken. Ook kan het zijn dat de aannemer te lang werk heeft terwijl een duidelijk termijn is overeengekomen dat het bouwwerk klaar moet zijn. Verder is de aannemer aansprakelijk als hij zijn waarschuwingsplicht verzaakt.

Waarschuwingsplicht aannemer

De aannemer die fouten constateert in de opdracht van opdrachtgever, ook als die zelf aannemer is, moet zijn opdrachtgever daarvoor waarschuwen. Dus zelfs als de opdrachtgever deskundig is, geldt de verplichting om die te waarschuwen. Wel kan de eventuele schade, bij niet tijdig waarschuwen, deels voor de opdrachtgever blijven, wegens "eigen schuld".

Vaak zal de aannemer stellen dat de opdrachtgever voldoende deskundig was om e.e.a. zelf te moeten constateren. Hoe deskundiger de opdrachtgever, hoe geringer de waarschuwingsplicht van de aannemer. De aannemer hoeft alleen te waarschuwen voor fouten in de opdracht, bouwbestek, tekeningen e.d. Voor strijd met bijvoorbeeld plaatselijke verordening, burenrecht en dergelijke hoeft de aannemer niet te waarschuwen.

Niet betalen aannemer

Niet zelden schort een opdrachtgever de betaling van de aanneemsom of het meerwerk op omdat hij meent dat de aannemer zijn werk niet goed heeft gedaan of de aannemer geen recht heeft op betaling van meerwerk. De aannemer kan dan, onder voorwaarden, op zijn beurt een retentierecht op het bouwwerk uitoefenen.

Juridisch advies over bouwrecht

Goed juridisch advies over bouwrecht, een geschil met uw aannemer of opdrachtgever, hoeft niet duur te zijn: een particulier kan wellicht een pro-deo advocaat krijgen en anders is een prijsafspraak bespreekbaar, afhankelijk van uw financiële situatie. Ook ondernemers kunnen onder omstandigheden een beroep doen op een pro-deo advocaat.

Wilt u weten of u iets kunt doen om problemen te voorkomen of op te lossen, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel no. 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Baat het niet, dan schaadt het niet!

Droomhuis laten verbouwen?
Call Now Button