Meteen naar de inhoud

slapend dienstverband en transitievergoeding

Slapend dienstverband en transitievergoeding

Door een uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:899,  is duidelijk geworden dat goed werkgeverschap met zich meebrengt dat een werkgever geen “slapend dienstverband” mag laten bestaan met een medewerker. Dit gebeurt vooral bij werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en waar de werkgever gedurende 2 jaar het loon voor heeft moeten doorbetalen. Door het dienstverband niet officieel te beëindigen, voorkomt een werkgever dat hij aan die werknemer een transitievergoeding moet betalen. De vergoeding die je ontvangt als je twee jaar of langer bij een werkgever in dienst bent geweest. 

Verplicht einde arbeidsovereenkomst na 2 jaar?

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 8 november 2019 geoordeeld dat op de werkgever de verplichting rust om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Per 1 januari 2020 wijzigt de hoogte van de transitievergoeding wat met name voor werknemers ouder dan 50 jaar grote gevolgen heeft voor de hoogte van de transitievergoeding. Die kan in sommige gevallen wel 50% lager uitvallen dan wanneer nog dit jaar de vergoeding zou moeten worden berekend.

Om te voorkomen dat u na 1 januari 2020 een lagere ontslagvergoeding krijgt is het zaak om nog in 2019 actie te ondernemen.

Einde slapend dienstverband afdwingen

Indien een "ex-werknemer" na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een slapend dienstverband heeft, dan moet hij zo zo spoedig mogelijk, nog in 2019, zijn werkgever te vragen om de arbeidsovereenkomst met hem / haar te beëindigen. Om aanspraak te willen en kunnen maken op de hogere vergoeding, is het ook goed om de werkgever op voorhand te melden dat als niet in 2019 nog tot een afwikkeling van het dienstverband wordt gekomen, de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de schade dientengevolge.

Indien u hulp wenst bij het aanschrijven van uw werkgever of in het proces rondom het maken van afspraken over de beëindiging van het dienstverband, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

Hulp bij beëindigen slapend dienstverband

Indien u hulp wenst bij het aanschrijven van uw werkgever of in het proces rondom het maken van afspraken over de beëindiging van het dienstverband, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. 

Werkgevers hebben geen belang bij een snelle afhandeling van een slapende arbeidsovereenkomst of dienstverband, immers, na 1 januari 2020 zijn zij vaak veel goedkoper uit.  Om die reden is het zaak om een werkgever duidelijk te maken wat de consequenties voor hem zijn als hij niet zijn medewerking wil verlenen aan een formele beëindiging van een arbeidsovereenkomst met betaling van een ontslagvergoeding.

Werkgever: Regeling compensatie transitievergoeding definitief

De Regeling compensatie transitievergoeding, is een uitwerking van de wet waarin een compensatieregeling voor werkgevers is opgenomen. Deze wet en regeling is in het leven geroepen om werkgevers tegemoet te komen bij het beëindigen van een slapend dienstverband.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie van de transitievergoeding aanvragen indien zij langdurige arbeidsongeschikte werknemers willen ontslaan. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. De aanvraag moet ingediend worden bij het UWV.

Ook staat in de regeling binnen welke termijn het UWV op aanvragen moet beslissen. Verder geeft de regeling aan welke informatie bij de een compensatieaanvraag moet worden verstrekt aan het UWV.

Advocaat nodig of een juridisch advies?

Mocht u een vraag hebben over beëindiging van uw "slapende dienstverband", transitievergoeding na arbeidsongeschiktheid, of wilt u als werkgever tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer overgaan, of heeft u vragen over reïntegratie bij ziekte, vraag dan geheel vrijblijvend advies aan een van onze arbeidsrechtadvocaten, of kom langs op ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag vanaf 13:00 uur of mail ons.

Call Now Button