Meteen naar de inhoud

Scheiding

Wat komt er allemaal kijken bij een echtscheiding? Veel hangt af van de vraag of mensen minderjarige kinderen hebben, een eigen huis of ander eigen vermogen hebben en van de vraag of er huwelijkse voorwaarden zijn. Heeft men een geregistreerd partnerschap, dan verandert dat niet zoveel aan de zaken die geregeld moeten worden.

De belangrijkste vraag aan de rechter is om de echtscheiding uit te spreken. Daarnaast zijn er een aantal zogenaamde nevenvoorzieningen:

 • opstellen ouderschapsplan met daarin:het ouderlijk gezag:
  • samen of een van beiden
  • het hoofdverblijf van de kinderen
  • een omgangsregeling
  • vaststelling van kinderalimentatie
 • vaststelling van partneralimentatie
 • echtscheidingsconvenant:
  • de verdeling van de gemeenschap van goederen, boedelscheiding of
  • afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
  • pensioenverevening
 • voorlopige voorzieningen

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de gemeenschap van goederen, als die bestaat, beëindigd maar blijft het huwelijk/ de huwelijksband in stand. Juridisch gezien blijf je dus echtgenoten. Dat betekent ook dat je niet kunt hertrouwen met een ander. De verplichting om samen te wonen (ja, de wet verplicht echtgenoten in principe nog altijd tot samenwonen!) eindigt, de boedel kan verdeeld worden en er zullen afspraken moeten worden gemaakt over het levensonderhoud als een van beiden niet volledig in het eigen onderhoud kan voorzien. Om ook het huwelijk nog te ontbinden, moet nogmaals een verzoek worden gedaan aan de rechter om te scheiden.

Mediation

Heeft u beiden de wens om zaken in goed onderling overleg te regelen? Dan kunt u kiezen voor mediation. Belangrijk daarbij is dat u beiden bereid bent om afspraken te maken en af en toe wat toe te geven.

Echtscheiding

De echtscheiding wordt ingediend met een verzoekschrift bij de rechtbank. Dit kan een gemeenschappelijk verzoek van beide echtgenoten tezamen zijn maar ook een eenzijdig verzoek. De verzoeker geeft daarin de onderwerpen aan die geregeld moeten worden. De andere echtgenoot kan binnen 6 weken een verweerschrift indienen als hij of zij het er niet mee eens is. Daarvoor moet dan een advocaat worden ingeschakeld. Vraag op tijd juridisch advies en wacht niet tot de laatste dag!

Door de echtscheiding wordt het huwelijk ontbonden en vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, wordt een gemeenschap van goederen ontbonden. Dat betekent dat echtgenoten niet meer langer aansprakelijk zijn voor de schulden die de ander vanaf dat moment aangaat. Ook heeft een echtgenoot geen aanspraak meer op vermogen dat de ander vanaf dat moment verwerft, zoals een nieuwe auto, de inboedel van de nieuwe woning.

Vanaf het moment van het uiteengaan van echtgenoten kan ook de onderhoudsverplichting of het recht op kinder- of partneralimentatie worden gevraagd en desnoods afgedwongen.

Contact?

Voor contact met ons klikt u hier

Contact

Stel vrijblijvend uw vraag:

   

  vader kind
  Call Now Button