Meteen naar de inhoud

Echtscheidingsmediation: goedkoop of duurkoop!

U gaat scheiden en u hoort dat mediation de beste oplossing is als u wilt scheiden. Een zoektocht op internet brengt u op veel websites die u beloven voor weinig geld alles te regelen: een “dure” advocaat is bij hen niet nodig! Ook hier geldt: als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat veelal ook!

Scheidingsmakelaar of echte mediator?

Veel echtscheidingsmediators zijn niet (voldoende) juridisch geschoold. Wat veel mensen niet weten is dat de term “mediator” geen beschermde titel is: iedereen mag zich mediator of echtscheidingsbemiddelaar noemen, niet gehinderd door enige kennis! Ook zal een dergelijke mediator altijd nog een advocaat moeten inschakelen voor de formele procedure bij de rechtbank. De rechtbank brengt daarvoor kosten in rekening die sowieso betaald dienen te worden…. U begrijpt: een echte scheiding kan niet gratis!

Als familierechtadvocaat zie je regelmatig de kwalijke en pijnlijke gevolgen van een door “een mediator op de hoek” opgesteld convenant of ouderschapsplan.

Valse belofte mediation

Er zijn helaas veel scheidingsmediators of “scheidingsmakelaars” die veel beloven, maar over volstrekt onvoldoende juridische kennis beschikken. ​De belofte van een gratis echtscheiding kan niemand waarmaken, “goedkoop”of zelfs “gratis” echtscheiden kan u duur komen te staan.

Vaak moet achteraf door een advocaat `gerepareerd` worden wat fout ging in “goedkope” mediation. Dat betekent niet alleen twee keer werk maar het is maar zeer de vraag of de schade hersteld kan worden, zeker als er handtekeningen zijn geplaatst onder onduidelijke of onjuiste afspraken….

Problemen met "goedkope" mediation

Vaak voorkomende problemen zijn:

  • verkeerd berekende kinder- of partneralimentatie
  • afspraken over partneralimentatie terwijl er helemaal geen partneralimentatie betaald hoeft te worden
  • pensioenrechten worden vaak vergeten…..
  • verkeerde toepassing huwelijkse voorwaarden

Soms kan een advocaat deze “omissies” voor u “rechtbreien” maar daarvoor moet u dan zeer waarschijnlijk naar de rechtbank met de daarbij komende kosten en spanningen!

Huwelijkse voorwaarden: werk voor specialisten

Een veel voorkomende probleem is de uitleg van huwelijkse voorwaarden. Dit vereist juridische kennis van een specialist. Hoe moet in uw geval worden afgewikkeld? Als advocaat kom je tegen dat ondanks de huwelijkse voorwaarden alle bezittingen worden verdeeld terwijl een van beiden daar helemaal geen  op heeft.

Soms kun je beter huwelijkse voorwaarden voor de echtscheiding te laten wijzigen. Is er sprake van uitsluitingsclausules of verknochte zaken?  Scheiden bij huwelijkse voorwaarden vereist een heel andere aanpak dan scheiden als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Bij niet juridisch geschoolde scheidingsbemiddelaars gaat het hier vaak fout.

Alimentatie berekenen

Echtelieden die minderjarige kinderen hebben dienen een ouderschapsplan op te stellen. Daarin worden alle afspraken die betrekking hebben op de kinderen vastgelegd, waaronder de zorgregeling (omgangsregeling), de communicatie tussen de ouders over de kinderen, de kinderalimentatie etc. Dat is en blijft maatwerk.

Zo is alimentatie berekenen een vak op zich en hoort zorgvuldig te gebeuren. Het volstaat niet dat eenvoudigweg een rekentool wordt ingevuld, zoals bij vele “scheidingsmakelaars” gebeurt.. Als de uitgangspunten bij alimentatie niet goed zijn toegepast of rekening wordt gehouden met de geldende rechtspraak, kunnen later grote problemen ontstaan, die mogelijk niet hersteld kunnen worden. Dat kan behoorlijke financiële schade opleveren.

Advocaat-mediator

Een gespecialiseerd familierechtadvocaat / mediator beschikt over een degelijke kennis van het familierecht. Bij een vFAS opgeleide advocaat, die tevens mediator is, is uw scheiding in goede handen en loopt u niet het risico dat uw scheiding en de daarmee samenhangende kwesties niet goed geregeld zijn.

Een vFAS- of MFN-geregistreerd mediator moet jaarlijks voldoen aan een aantal nascholingsvoorwaarden. Hij of zij is tevens ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als mediator.

Kortom: laat u bij mediation in het kader van een echtscheiding, of beëindiging samenleving, bijstaan door een bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven mediator die tevens advocaat is. U komt dan mogelijk in aanmerking voor het minimale tarief van euro 53,= voor de gehele scheiding; voor dat bedrag bent u verzekerd van een juridisch gespecialiseerde mediator. Voor het afwikkelen van de formaliteiten is dan niet ook nog een afzonderlijke advocaat (met daarbij horende kosten) nodig.

Contact?

Voor contact met ons klikt u hier

Contact

Stel vrijblijvend uw vraag:

     

    Echtpaar
    Call Now Button