Meteen naar de inhoud

De besloten vennootschap

Als ondernemer kun je er voor kiezen om je activiteiten onder te brengen in een rechtspersoon, veelal de besloten vennootschap. Zeker sinds de invoering van de zogenaamde flex-bv (2012) is het een stuk eenvoudiger om een bv op te richten. Een reden om een bv op te richten is vaak het uitsluiten van de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer.

Voordelen BV?

De reden om een BV als basis te nemen voor een onderneming wordt vaak ingegeven omdat men daarmee de nadelen van een eenmanszaak  of een vof wil voorkomen.  Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ondernemer die een eenmanszaak heeft, moet over zijn inkomen het normale tarief aan inkomstenbelasting betalen: bij een BV betaalt de BV  vaak minder (vennootschaps)belasting over de winst;
  • aandeelhouders zijn bij een faillissement of liquidatie van de onderneming hooguit hun investering kwijt;
  • de eigendom van een onderneming kan simpel worden overgedragen door de aandelen over te dragen
  • sinds 2012 is er geen verplicht kapitaal van € 18.000,= meer nodig voor de oprichting van een BV

Nadelen BV?

Nadelen heeft een bv ook. Als dga moet je jezelf minimaal een jaarsalaris van € 44.000,= betalen, dus ook als het een jaar minder gaat. Met een lage omzet kan het voordeliger zijn om een eenmanszaak te houden: je hebt dan de mkb-vrijstelling, zelfstandigenaftrek en startersaftrek (eerste 5 jaar) waardoor je met een lagere omzet voordeliger uit kunt zijn dan met een bv!

Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder

Zoals hiervoor al gezegd: de belangrijkste reden om de bedrijfsactiviteiten in een bv onder te brengen, is het voorkomen van de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer. De eenmanszaak of vennoot van een vof, is persoonlijk aansprakelijk voor schulden (of fouten) van de onderneming.  De ondernemer kan daardoor ook privé in financiële problemen komen of zelfs failliet gaan.

Is de onderneming een rechtspersoon, is die rechtspersoon aansprakelijk voor schulden en, in beginsel, de ondernemer niet persoonlijk. Dat is alleen anders als je als bestuurder onbehoorlijk hebt gehandeld. Het is goed om te beseffen dat je dus wel aansprakelijk kunt zijn als je je zaken niet goed op orde hebt, bijvoorbeeld de boekhouding deugt niet, of als je bewust verplichtingen aangaat voor je bv terwijl je weet dat de bv die verplichtingen niet kan nakomen! Ook als de bv de publicatieplicht van de jaarstukken niet nakomt, kan de bestuurder bij financiële problemen aansprakelijk zijn.

De aandeelhouder die niet bestuurder is, is in het ergste geval zijn investering in onderneming kwijt, de prijs die hij voor de aandelen heeft moeten betalen. Buiten dat is de aandeelhouder in principe niet aansprakelijk.

Geschillen aandeelhouders

De ondernemer die alleen een bv opricht is naast aandeelhouder meestal ook bestuurder, veelal aangeduid als DGA. Een enige aandeelhouder en bestuurder kan zelfstandig de besluiten nemen die hij of zij wenselijk acht voor de BV.

Problemen ontstaan vaak als er meerdere aandeelhouders zijn en zij tijdens de zogenaamde ava, algemene vergadering van aandeelhouders, geen overeenstemming over onderwerpen bereiken. Vaak ziet men dat dan een meerderheidsaandeelhouder (of een aantal aandeelhouders met een gezamenlijke meerderheid) een minderheidsaandeelhouder (of een aantal aandeelhouders met een minderheid aan aandelen) passeert bij besluiten van de ava. Niet zelden wordt daardoor de minderheidsaandeelhouder in zijn rechten benadeeld. Een geschil tussen aandeelhouders is dan snel gerezen.

Van groot belang is dan wat er over geschillen, bevoegdheden e.d. is geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst, oprichtingsakte en de statuten. Juridisch advies voorafgaand aan het ondertekenen van een aandeelhoudersovereenkomst kan verstandig zijn, vooral als een voorstel van uw beoogd mede-aandeelhouder(s) te mooi lijkt om waar te zijn.

Contact?

Voor contact met ons klikt u hier

Contact

Stel vrijblijvend uw vraag:

     

    Kantoorgebouw
    Call Now Button