Meteen naar de inhoud

Incassotraject

Uw nota(‘s) wordt(en) niet betaald. Een herinnering zorgt ook niet voor de gewenste betaling. De debiteur reageert niet of komt met een vaag verhaal over een mislukte overboeking. U wilt gewoon dat de factuur wordt voldaan, maar wat te doen? Vraag juridische advies aan een ervaren incasso advocaat!

Als een debiteur na een aanmaning niet betaald, kan een incassoprocedure worden opgestart. Wordt er verweer gevoerd, doet u er verstandig aan een incasso advocaat in te schakelen.

Voert een debiteur inhoudelijk verweer, kan een ervaren advocaat beoordelen wat uw kans van slagen is of dat eerst andere actie nodig is zoals bijvoorbeeld de debiteur aanbieden om een gebrek te herstellen. Mr Bollema heeft jarenlange ervaring met incassoprocedures en weet wat er nodig is om de vordering geïncasseerd te krijgen.

Kan een schuldenaar niet betalen, moet men nagaan of na een vonnis de vordering wel geïncasseerd kan worden: wordt de lak niet duurder dan de brief? Of moet er een incasso kort geding worden gevoerd? Of kan beter een faillissement worden aangevraagd: een snelle, korte en goedkope wijze om duidelijkheid te verkrijgen of de debiteur echt wel of niet kan betalen.

Soms kan het raadzaam zijn om voorafgaand aan een procedure conservatoir beslag te leggen: dan wordt al vooraf beslag gelegd zodat de schuldenaar na ontvangst van een dagvaarding plotseling geen verhaal meer biedt.....

Aanmanen

Daarom is het belangrijk korte betalingstermijnen, bijv. 14 dagen, te hanteren en waar nodig aan te manen. Is de factuur na 14 dagen niet betaald, verstuurt u een herinnering met een termijn van 7 dagen, gevolgd door een laatste aanmaning met daarin een betalingstermijn van 3 werkdagen.

Is de debiteur een consument, dan hanteert u voor de 1e aanmaning een termijn van 14 dagen en wijst u de consument op de gevolgen, te weten dat u aanspraak maakt op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Blijft de betaling dan nog steeds uit, dan is wellicht een incassotraject nodig.

Wet incassokosten (WIK) 2012

Sinds de invoering van de Wet incassokosten op 1 juli 2012 moet een rechter over vordering die na 1 juli 2012 opeisbaar is geworden, een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten toekennen.
Deze vergoeding wordt berekend door middel van een vaste staffel die uitgaat van een vergoeding als  een percentage van de hoofdsom. De  maximum vergoeding is € 6.775,= en het minimum is € 40,=. Over een hoofdsom/ vordering tot € 2.500,= is 15% verschuldigd, over het bedrag vanaf € 2.500,= tot € 5.000,= 10%, over het meerdere boven de € 5.000,= tot € 10.000,= 5%, vanaf het bedrag boven € 10.000,= tot € 200.000,= 1% en voor het bedrag vanaf € 200.000,= een vergoeding van 0,5% met een totaal maximum van € 6.775,=.

Incassokosten en meerdere vorderingen

Bij meer vorderingen op dezelfde debiteur moet de schuldeiser deze in één aanmaning/ sommatie opnemen en over het totaal te vorderen bedrag de incassokosten berekenen, zoals bijv. bij een achterstand in maandelijkse aflossingstermijnen, voor zover voor afzonderlijke vorderingen nog niet een incassotraject is gestart.

De buitengerechtelijke incassokosten mogen dus niet over elke termijn apart (à 15%) worden berekend maar over het totaal van de openstaande termijnen. Verstuurt de schuldeiser per termijn een sommatie direct gevolgd door een incassotraject, geldt deze regeling niet.

Vragen staat vrij!

Goed juridisch advies of een incasso hoeft niet duur te zijn: een particulier kan wellicht een pro-deo incasso advocaat krijgen en anders is een prijsafspraak bespreekbaar, afhankelijk van uw financiële situatie.
Wilt u weten of u iets kunt doen om problemen te voorkomen of op te lossen, dan kunt u altijd vrijblijvend met mr Paul Bollema bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Baat het niet, schaadt het niet!

Contact?

Voor contact met ons klikt u hier

Contact

Stel vrijblijvend uw vraag:

     

    Vraag BK&R advocaten mediation wat de kosten zijn voor rechtsbijstand.
    Call Now Button