Meteen naar de inhoud

Vennootschap onder firma en maatschap

In een vennootschap onder firma (veelal afgekort tot vof) hebben twee of meer vennoten samen een onderneming. Als vennoot kunnen optreden natuurlijke personen (” mensen” ) maar ook rechtspersonen, bijvoorbeeld een besloten vennootschap. De samenwerking kan voor langere tijd zijn maar ook voor een eenmalige samenwerking in een gezamenlijk project.

Aansprakelijkheid vennoten

Een kenmerk van de vof is de aansprakelijkheid van de vennoten. In beginsel is elke vennoot in persoon aansprakelijk voor schulden van de vof (niet zijnde privéschulden van een mede-vennoot), of de aangesproken vennoot weet heeft van bekend is met de schuld, of niet, en of deze is aangegaan. Uitzondering: als een vennoot zijn bevoegdheden te buiten is gegaan en de beperking van diens bevoegdheden in het handelsregister is ingeschreven. In het vennootschapscontract kan men afspreken hoe de onderlinge het (financiële) risico verdeeld moet worden indien de vennoten prive aansprakelijk worden gesteld.

Schulden kunnen worden verhaald op het vermogen van de vof en, als de vof onvoldoende verhaal biedt, op het privévermogen van de vennoten. Of wat te doen als een vennoot is uitgetreden en er blijken nog schulden te zijn van voor het uittreden? In principe blijft een vennoot na zijn uittreden/ vertrek aansprakelijk voor schulden of verplichtingen uit de periode dat hij/zij nog vennoot was. Het is daarom handig daarover afspraken vast te leggen in het vennootschapscontract, bijvoorbeeld dat de voortzettende vennoten de verplichtingen uit lopende contracten overnemen en de uittredende vennoot daarvoor vrijwaren.

De prive aansprakelijkheid voor schulden van de vof is de belangrijkste reden om in de vennootschapsakte de bevoegdheden van de afzonderlijke vennoten goed vast te leggen en niet onnodig risico te lopen.

Het vennootschapscontract

Een vennootschapscontract regelt veelal de naam, het doel, de inbreng van de vennoten en de bevoegdheden van de vennoten. Wil een vennoot niet aansprakelijk zijn voor schulden die een andere vennoot onbevoegd is aangegaan, zoals een geldlening, dienen de (beperkingen van die) bevoegdheden in te schrijven in het handelsregister. De meest bekende beperking is dat de vennoten elk afzonderlijk bevoegd zijn overeenkomsten aan te gaan tot een bedrag van € 2.500,= en dat voor hogere bedragen alleen de vennoten tezamen bevoegd zijn.

Wat verder in de overeenkomst kan worden geregeld:

 • de verplichting tot het verzekeren voor ziekte of arbeidsongeschiktheid van een vennoot, de AOV
 • de toetreding van (nieuwe) vennoten,
 • de opzegging door een of meerdere vennoot(en),
 • de voortzetting door 1 of meer vennoten bij de opzegging /uittreding van een vennoot
 • de vereffening na opzegging of ontbinding van de vof
 • de interne aansprakelijkheid van de vennoten voor vof-schulden
 • de winstverdeling, waarbij o.a. van belang kan zijn het verschil in inbreng, verschil in omvang van werkzaamheden, het moment van toetreding etc.
 • een concurrentiebeding: om te voorkomen dat een vennoot buiten de vof om aan de slag gaat om zo de omzet van een opdracht of werk  voor zichzelf te houden.

Toetreding bestaande vof

Maar wat als u wilt toetreden tot een bestaande vof. Doe dan goed onderzoek naar de financiële situatie: u wordt namelijk aansprakelijk voor de schulden, dus ook die voortvloeien uit oude afspraken/ overeenkomsten. In de jurisprudentie is echter ook wel bepaald dat die aansprakelijkheid zich ook kan uitstrekken tot oude schulden, schulden die zijn ontstaan voor de toetreding. Om die reden kan het dus van belang zijn daarover een (intern geldende) afspraak vast te leggen in het vennootschapscontract, nlm dat de toetreder alleen aansprakelijk is voor nieuwe schulden. Wellicht is het verstandig om een besloten vennootschap op te richten en deze vennoot in de vof te laten worden.

Opstellen vof-contract

Advocaten worden vaak geconfronteerd met een model vof-overeenkomst welke niet aansluit op de concrete situatie, zoals verschil in inbreng voor de vennoten qua geld, arbeid of goederen. Dat kan een reden zijn om een afwijkende winstverdeling te bedingen. Daarom is het belangrijk je goed te verdiepen in de gevolgen van de inhoud van het contract: weet wat er in de overeenkomst staat en wat de gevolgen daarvan zijn. Zo wordt vaak als geschillenregeling vaak opgenomen dat geschillen dienen te worden behandeld door 3 scheidsmannen: een dure oplossing. Het is veel simpeler en goedkoper om via een rechter een beslissing te vragen: daarvoor betaalt men één keer griffierecht en niet driemaal een aanzienlijk uurtarief x vele uren!

Advies vennootschap onder firma en maatschap

Goed juridisch advies hoeft niet duur te zijn. Wilt u weten of u iets kunt doen om problemen binnen de vof of met externe partijen te voorkomen of op te lossen, dan kunt u vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Ook kunt u gebruik maken van het echt vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur (en daarnaast op afspraak als u maandag niet kunt). Vragen staat vrij!

Contact?

Voor contact met ons klikt u hier

Contact

Stel vrijblijvend uw vraag:

   

  entrepreneur-593378_1920 (1)
  Call Now Button